Kiedy można żądać alimentów od byłego małżonka?

W Polsce możliwość żądania alimentów od byłego małżonka po rozwodzie zależy od okoliczności i uzasadnionych potrzeb jednej z byłych stron małżeńskich. Istnieją sytuacje, w których można ubiegać się o alimenty od byłego małżonka, ale nie jest to automatyczne ani obowiązkowe w każdym przypadku rozwodu. Oto kilka sytuacji, w których można żądać alimentów po rozwodzie.

Alimenty po rozwodzie

Świadcząc usługi prawnicze w Częstochowie, podpowiadamy, że jeśli jedno z byłych małżonków znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i ma uzasadnione potrzeby, to może ubiegać się o alimenty od drugiej strony. Przykłady uzasadnionych potrzeb obejmują opiekę nad dziećmi lub niezdolność do samodzielnego utrzymania się. Jeśli byłemu małżonkowi przyznano opiekę nad wspólnym dzieckiem lub dziećmi po rozwodzie, druga strona może być zobowiązana płacić alimenty na rzecz dzieci. Inną przesłanką do otrzymania alimentów jest brak zdolności do samodzielnego utrzymania się (np. z powodu choroby lub niezdolności do pracy).

O czym pamiętać, starając się o alimenty od byłego małżonka?

Warto zaznaczyć, że orzeczenie alimentów po rozwodzie jest uzależnione od indywidualnych okoliczności każdej konkretnej sytuacji. Sąd podejmuje decyzję, uwzględniając potrzeby jednej strony oraz możliwości drugiej strony. Przy określaniu wysokości alimentów sąd może także brać pod uwagę takie czynniki, jak standard życia panujący w trakcie małżeństwa i sytuację finansową obu byłych małżonków. Warto skonsultować się z prawnikiem lub adwokatem specjalizującym się w sprawach rodziny i rozwodowych, aby uzyskać dokładne informacje na temat swojej sytuacji i ewentualnie rozpocząć postępowanie o alimenty, jeśli jest to uzasadnione.