Blog

para przy stole z dokumentami i pękniętym sercem

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód jest możliwy, gdy spełnione są określone przez prawo warunki. Podstawowym wymogiem jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, co oznacza, że wspólne życie oraz więzi emocjonalne, fizyczne i gospodarcze pomiędzy małżonkami uległy całkowitemu zerwaniu. Sąd bada, czy istnieje możliwość przywrócenia tych więzi i czy dalsze pożycie małżeńskie jest możliwe. Jeśli stwierdzi, że nie ma takiej możliwości, może orzec rozwód. Jednakże sąd może odmówić rozwodu, jeżeli rozwód ten wpłynąłby negatywnie na dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub gdyby, z ważnych względów moralnych, przyznanie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, co może mieć miejsce w sytuacji wyjątkowej winy jednego z małżonków. Usługi prawnicze w Częstochowie oferuje Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Małyska. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Czytaj więcej

upadłość finansowa

Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka w Polsce stanowi szczególne rozwiązanie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań. Procedura ta ma na celu umożliwienie dłużnikowi nowego startu finansowego, jednocześnie chroniąc interesy wierzycieli. Konieczne jest jednak zrozumienie konsekwencji, jakie niesie za sobą upadłość konsumencka. W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym skutkom tego procesu dla dłużnika.

Czytaj więcej

słowo alimenty złożone z drewnianych klocków

Kiedy można żądać alimentów od byłego małżonka?

W Polsce możliwość żądania alimentów od byłego małżonka po rozwodzie zależy od okoliczności i uzasadnionych potrzeb jednej z byłych stron małżeńskich. Istnieją sytuacje, w których można ubiegać się o alimenty od byłego małżonka, ale nie jest to automatyczne ani obowiązkowe w każdym przypadku rozwodu. Oto kilka sytuacji, w których można żądać alimentów po rozwodzie.

Czytaj więcej

Sprawa rozwodowa

Jak przygotować się do procesu rozwodowego?

Każdy rozwód jest inny i każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia. Ważne jest, aby pozostać zdyscyplinowanym, zorganizowanym i trzymać się swoich celów podczas całego procesu rozwodowego. Współpraca z doświadczonym prawnikiem może być kluczem do osiągnięcia korzystnych wyników w procesie rozwodowym. Więcej o przygotowaniu do procesu znajdziesz poniżej.

Czytaj więcej

pieniądze na odszkodowanie

Odszkodowanie a zadośćuczynienie. Porównanie

Możliwe jest dochodzenie zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia za jedną szkodę. Należy jednak pamiętać, że każda z form regresu prawnego ma swój własny zestaw wymogów i procedur, których należy przestrzegać, aby roszczenie zostało skutecznie wniesione. Zaleca się zatem, aby przed podjęciem próby skorzystania z którejkolwiek z tych form dochodzenia roszczeń, osoby fizyczne zasięgnęły profesjonalnej porady prawnej. Wykwalifikowana osoba, taki jak radca prawny z Częstochowy, może pomóc przeprowadzić klienta przez cały proces i zapewnić ochronę ich praw w jego trakcie.

Czytaj więcej

separacja małżonków

Jakie są skutki separacji?

Separacja prawna to proces sądowy, który pozwala parom pozostać w związku małżeńskim i mieszkać osobno. W Polsce jest ona regulowana przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy i może być wnioskowana przez każdą ze stron. Proces ten umożliwia parom uzyskanie separacji prawnej bez konieczności przechodzenia przez pełny proces rozwodowy. Pozwala im również na podział majątku i długów, ustalenie planu wychowawczego dla dzieci oraz wpływa na ich prawa do otrzymywania świadczeń z ubezpieczenia społecznego i składania wspólnych zeznań podatkowych.

Czytaj więcej