Prawa gospodarczego

praca na komputerzeJedną z naszych głównych specjalności jest prawo gospodarcze. Jest to zbiór norm prawnych, regulujących stosunki pomiędzy państwem a osobami prawnymi i fizycznymi. Sektor ten można podzielić na prawo prywatne i publiczne. W dużym uproszczeniu dziedzina ta dotyczy głównie przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze pod własnym imieniem i nazwiskiem oraz działających pod szyldem spółki. W tej materii zajmujemy się zarówno reprezentacją klientów biznesowych w sądach, jak i pomocą w sprawach wykraczających poza salę sądową.

 

Na czym polega obsługa prawna w zakresie prawa gospodarczego?

Zapewniamy doradztwo w zakresie tworzenia, rozwoju i likwidacji spółek. Pomagamy zarówno we wstępnej fazie powstawania struktur przedsiębiorstwa, jak i podmiotom istniejącym już na rynku w przeprowadzeniu fuzji. Oferujemy wsparcie na spotkaniach negocjacyjnych oraz weryfikujemy warunki różnego typu kontraktów przed podpisaniem umowy. Klientom pomagamy także w dochodzeniu swoich praw w wyniku naruszenia praw autorskich oraz w sprawach spornych wynikających z działań nieuczciwej konkurencji. Podejmujemy się także obrony interesów przedsiębiorców przed organami karnymi i karnoskarbowymi.