Informacje o Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Małyski – Częstochowa

zawarcie umowyRadca Prawny Tomasz Małyska ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1993 roku ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski, a w 1994 roku aplikację radcowską i egzamin radcowski. Posiada doświadczenie jako Syndyk Masy Upadłości. Prowadził upadłości największych firm w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie. Kancelaria działa na rynku usług prawniczych od 1994 roku. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie pozwoliło założycielowi stworzyć zespół wykwalifikowanych radców prawnych, którzy pod jego szyldem każdego dnia realizują powierzone zadania w oparciu o zasady etyki i przepisy prawa, dbając o dobro klienta.

 

 

Kim jest radca prawny?

Radca prawny wykonuje wolny zawód zaufania publicznego. Do naszych obowiązków należy udzielanie porad prawnych, sporządzanie aktów i opinii oraz reprezentowanie klienta w sądach i urzędach. Radcą może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła kierunkowe studia magisterskie, odbyła trzyletnią aplikację radcowską i zdała zawodowy egzamin. Wymogiem koniecznym do otrzymania prawa do wykonywania zawodu jest złożenie ślubowania i wpisanie na listę radców prawnych przez okręgową izbę radców prawnych.

Wszyscy pracownicy naszej Kancelarii z wyróżnieniem ukończyli prestiżowe studia i odbyli niezbędną aplikację w renomowanych kancelariach. Stale dbamy o rozwój naszego zespołu, dlatego uczestniczymy w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Nasza główna siedziba znajduje się w Częstochowie. Klientów przyjmujemy pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

 

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe

Tomasz Małyska posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów rynku finansowego. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat pracy jako radca prawny współpracował z bankami i firmami leasingowymi. Ponadto obsługiwał podmioty skarbu państwa z sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego, spółki kapitałowe, spółdzielnie i przedsiębiorców prywatnych.

Doświadczenie zawodowe Tomasza Małyski obejmuje również prowadzenie spraw osób fizycznych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i upadłościowego. Dodatkowo prowadził sprawy związane z unieważnianiem umów kredytowych we frankach szwajcarskich.