Windykacji należności

wyliczenia komputeroweNasza Kancelaria specjalizuje się w windykacji należności od nieuczciwych wierzycieli. Odzyskiwanie długów można podzielić na trzy najważniejsze etapy. W pierwszej kolejności podejmujemy próbę załatwienia sporu polubownie. Wówczas dłużnik otrzymuje pisemne wezwanie do zapłaty. Jeśli wierzyciel wykaże chęć spłaty zobowiązania, omawiamy warunki i sporządzamy ugodę. Jeśli jednak nie odpowie on na otrzymane pismo, sprawę kierujemy na drogę sądową. Windykacja procesowa jest podstawą do windykacji egzekucyjnej z udziałem komornika, którego zadaniem jest wyegzekwowanie postanowienia sądu.

 

Odzyskiwanie należności – w czym pomoże radca prawny?

W zakresie windykacji nasza kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Zajmujemy się odzyskiwaniem należności wynikających z niezapłaconych faktur, zaległości czynszowych i niespłaconych pożyczek. Oferujemy pomoc prawną także w egzekwowaniu kar finansowych na skutek niewywiązania się z warunków zawartych w umowie. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i proponujemy plan działania adekwatny do stopnia skomplikowania i zawiłości problemu.