Prawo upadłościowe — Częstochowa

pisanie na komputerze

Jedną z naszych specjalizacji jest prawo upadłościowe. W ramach obsługi prawnej w tym zakresie zajmujemy się oceną sytuacji konkretnych podmiotów, aby zweryfikować, czy w ich przypadku istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości. Prawo upadłościowe to bowiem Ustawa, w której znajdują się przepisy dotyczące postępowania upadłościowego.

Zajmujemy się zarówno upadłością przedsiębiorstw, jak i procedurą w przypadku konsumentów. W każdym wypadku analizujemy, czy w danej sytuacji są spełnione przesłanki wymagane przez prawo.

Przedstawiamy również przebieg postępowania upadłościowego oraz związane z nim konsekwencje. Jeśli procedura zostanie wszczęta, dbamy o ochronę interesów prawnych klientów. Na każdym etapie postępowania zapewniamy wsparcie merytoryczne.

 

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką i upadłość przedsiębiorstwa?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik musi wykazać, że stał się niewypłacalny i przez okres co najmniej 3 miesięcy nie mógł spełniać świadczeń wymagalnych. Co ważne, dłużnik musi być osobą fizyczną, nie może być akcjonariuszem/komandytariuszem odpowiadającym za długi spółki.

Przesłankami do ogłoszenia upadłości firmy są: niewypłacalność, istnienie co najmniej 2 wierzycieli oraz zdolność upadłościowa dłużnika.

 

Prawo upadłościowe — dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty?

Zajmujemy się kompleksową obsługą firm i osób prywatnych, decydujących się wszcząć postępowanie związane z ogłoszeniem upadłości. Analizujemy korzyści wynikające z przeprowadzenia procesu i proponujemy najlepsze w danej sytuacji rozwiązania. Analizujemy, wynikające z nich konsekwencje, aby upewnić się, że wpłyną one na poprawę sytuacji klienta.

Pomagamy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów, tworzeniu wniosku i dopełnianiu formalności. Dbamy o zachowanie terminów przewidzianych przez prawo oraz wsparcie mentalne często potrzebne klientom w związku z emocjami, które pojawiają się w trakcie procedury.

Zawsze działamy dyskretnie oraz etycznie, mając świadomość tego, jak wrażliwe są dane dotyczące finansów klientów. Świadczymy również usługi prawne związane ze zgłaszaniem wierzytelności w toczącym się postępowaniu.