Prawo cywilne — Częstochowa

złożone dłonie

Prawo cywilne jest jedną z naszych specjalności. Zapewniamy jednorazowe porady z tej dziedziny, a także możliwość nawiązania stałej współpracy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami oraz podmiotami działającymi w ramach spółek.

Podstawą prawa cywilnego jest równorzędność stron, którą ustawodawca kieruje się podczas regulowania norm, a sądy w trakcie dokonywania rozstrzygnięć w sprawie zaistniałych konfliktów.

Udzielamy porad i reprezentujemy strony przede wszystkim w oparciu o Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące akty prawne, orzecznictwo czy etykę zawodową.

Postępowania w sprawach cywilnych kończą się wyrokiem, w przypadku spraw przeprowadzanych w trybie procesowym lub postanowieniem sądu w trybie nieprocesowym. Warto przy tym pamiętać również o tym, że każda sprawa cywilna może zakończyć się zawarciem ugody pomiędzy stronami.

Jeśli nasi klienci są zainteresowani tego rodzaju rozwiązaniem, przygotowujemy ich do negocjacji i bierzemy udział w próbie alternatywnego rozwiązania sporu, aby zadbać o ochronę ich interesów prawnych.

 

Prawo cywilne — zakres świadczonych usług

Udzielamy porad i konsultacji oraz oferujemy pełną obsługę prawną w sprawach regulowanych przez prawo cywilne. Bierzemy czynny udział w spotkaniach negocjacyjnych i postępowaniach mediacyjnych, a także reprezentujemy klientów przed sądami i urzędami oraz w postępowaniach egzekucyjnych z udziałem komornika. Jedną z naszych specjalizacji jest windykacja należności.

Do naszych zadań należą także takie czynności, jak m.in. sporządzanie umów cywilnoprawnych, różnego rodzaju analiz i opinii, pism procesowych oraz innych dokumentów, jak np. wezwania do zapłaty czy odstąpienia od umowy.

 

Prawo cywilne — zakres spraw, którymi się zajmujemy

W ramach obsługi prawnej z zakresu prawa cywilnego zajmujemy się m.in. sprawami związanymi z:

  • ustanowieniem bądź wygaśnięciem praw własnościowych;
  • zasiedzeniem;
  • ustalaniem stanu prawnego nieruchomości;
  • przedawnieniem roszczeń i wygaśnięciem zobowiązań;
  • zakładaniem, funkcjonowaniem, rozwiązaniem i likwidacją spółek.

Do każdej ze spraw podchodzimy w indywidualny sposób, z należytym zaangażowaniem oraz dyskrecją. Działamy bowiem nie tylko na podstawie przepisów prawa, ale zgodnie z etyką.