Prawo cywilne

złożone dłonieSpecjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, którego podstawą jest równorzędność stron. Kwestia ta pozwala odróżnić ten konkretny dział prawa od problemów związanych z prawem administracyjnym. Tego rodzaju postępowania opierają się o przepisy kodeksu cywilnego. Kończą się one wyrokiem, w przypadku spraw przeprowadzanych w trybie procesowym lub postanowieniem sądu w trybie nieprocesowym.

 

Czym zajmuje się radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym?

Nasza Kancelaria udziela porad prawnych i konsultacji oraz oferuje pełną obsługę prawną w tym zakresie. Bierzemy czynny udział w spotkaniach negocjacyjnych i postępowaniach mediacyjnych, a także reprezentujemy klientów przed sądami i urzędami oraz w postępowaniach egzekucyjnych z udziałem komornika. Do naszych zadań należy także sporządzanie umów cywilnoprawnych, różnego rodzaju analiz i opinii prawnych, pism procesowych oraz innych dokumentów, jak np. wezwania do zapłaty czy odstąpienia od umowy.