Prawa rodzinnego

rodzinaNasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Dziedzina ta jest integralną częścią prawa cywilnego. Jej zadaniem jest regulowanie stosunków pomiędzy małżonkami oraz rodzicami i ich dziećmi. W sprawach o wysokim ładunku emocjonalnym staramy się odciążyć psychicznie klienta oraz zaproponować rozwiązania, które uwzględnią zarówno jego dobro, jak i bezpieczeństwo całej rodziny oraz wszystkich osób zainteresowanych.

 

W jakich sprawach prawa rodzinnego specjalizuje się radca prawny?

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego można podzielić na trzy główne grupy. Pierwsza z nich dotyczy małżonków. Nasza Kancelaria oferuje pomoc podczas rozwodów i separacji oraz w przy sprawnym podziale majątku i ustaleniu wysokości alimentów dla małżonka. Druga grupa dotyczy uregulowania kwestii związanych z funkcjonowaniem rodziny. W tej materii służymy doradztwem w sprawach związanych z ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej oraz ustaleniem warunków kontaktów z małoletnim. Trzecia grupa dotyczy zaś kwestii związanych z ograniczeniem osobie fizycznej zdolności do czynności prawnych. W tej dziedzinie pomagamy przy złożeniu wniosków o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite ora o ustanowienie kurateli.