Prawo rodzinne — Częstochowa

rodzina

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi prawa rodzinnego. Reguluje ono stosunki pomiędzy małżonkami oraz rodzicami i ich dziećmi. W sprawach o wysokim ładunku emocjonalnym wsparcie prawne umożliwia sprowadzenie sprawy na merytoryczne tory i ochronę interesów prawnych klientów, a także zadbanie o dobro dziecko, co jest jedną z naczelnych zasad Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Prawo rodzinne — jakimi sprawami się zajmujemy?

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego można podzielić na trzy główne grupy. Pierwsza z nich dotyczy małżonków. Oferujemy pomoc podczas rozwodów i separacji oraz przy sprawnym podziale majątku i ustaleniu wysokości alimentów dla małżonka. Reprezentujemy również interesy klientów podczas negocjacji oraz zawierania porozumień między stronami. Druga grupa dotyczy uregulowania kwestii związanych z funkcjonowaniem rodziny. W tej materii służymy doradztwem w sprawach związanych z ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej oraz ustaleniem warunków kontaktów z małoletnim. Trzecia grupa dotyczy zaś kwestii związanych z ograniczeniem osobie fizycznej zdolności do czynności prawnych.

W tej dziedzinie pomagamy przy złożeniu wniosków o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite oraz o ustanowienie kurateli. Zajmujemy się również innymi czynnościami związanymi z prawem cywilnym, w tym m.in. sprawami spadkowymi i dotyczącymi podziału majątku.

 

Prawo rodzinne — zakres czynności, które realizujemy

Zajmujemy się:

  • udzielaniem porad prawnych — analizujemy sytuację klientów, przedstawiamy możliwe rozwiązania problemów wraz z ich konsekwencjami. Doradzamy, jak zabezpieczyć własne interesy oraz zadbać o bezpieczeństwo członków rodziny i osób powiązanych;
  • przygotowaniem pism procesowych — sporządzamy m.in. pozwy, wnioski o alimenty i zabezpieczenia;
  • opracowaniem strategii działania w prowadzonych postępowaniach — ustalamy z klientami taktykę, umożliwiającą ochronę ich interesów prawnych;
  • przygotowaniem merytorycznym klientów do procesu — informujemy o jego przebiegu;
  • reprezentowaniem stron przed sądem, w mediacjach i negocjacjach — pomagamy zadbać o merytorykę podczas prowadzonych działań i zapanować nad emocjami.

Warto skorzystać ze wsparcia prawnego w ramach postępowań toczących się w sądzie rodzinnym, ale także w związku z przygotowaniem do procesu. To pozwoli zadbać o ochronę własnych interesów, a także w pełni świadomie uczestniczyć w każdym etapie postępowania bez względu na związane z nim emocje.