Prawo administracyjne — Częstochowa

długopis w dłoni

Prawo administracyjne reguluje stosunki pomiędzy różnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Udzielamy porad dotyczących tych relacji oraz innych zagadnień regulowanych przez prawo administracyjne. Reprezentujemy interesy klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Do każdej ze spraw podchodzimy z należytą dyskrecją oraz profesjonalizmem, działając w etyczny sposób.

Prawo administracyjne to bardzo rozbudowana gałąź prawa. Dotyczy ona wielu aspektów życia codziennego, wynikających z otrzymanych praw i obowiązków. Niezależnie od specyfiki i złożoności konkretnej sprawy zajmiemy się sporządzeniem niezbędnych formalności, reprezentowaniem interesów klientów w sądzie i przed organami państwowymi, a także opracowaniem strategii działania, uwzględniającej specyfikę danej sprawy.

 

Kiedy skorzystać z pomocy prawnej w sprawach administracyjnych?

Z pomocy prawnej warto skorzystać m.in. w związku z następującymi sprawami:

  • ochroną praw jednostki w związku z działaniami podjętymi przez organy państwowe;
  • regulacjami dotyczącymi budownictwa i planowania przestrzennego;
  • realizacją zamówień publicznych;
  • ograniczeniem prawa do informacji publicznej;
  • procedurą egzekucji administracyjnej;
  • odwołaniami i skargami od decyzji organów państwowych.

Reprezentujemy klientów przed organami I i II instancji, urzędami oraz sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. W ramach naszej praktyki zajmujemy się sprawami z różnych dziedzin życia.

Oferujemy kompleksową obsługą prawną inwestycji budowlanych, drogowych, wodnych i liniowych. Pomagamy m.in. w legalizacji samowoli budowlanej oraz w przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zajmujemy się również prawem gospodarczym. W związku z tym oferujemy pomoc dla przedsiębiorców dotyczącą planowanych inwestycji na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na obszarach pominiętych w planowaniu.